Beleggen in grondstoffen

Beleggen in grondstoffen is altijd al populair geweest. Dat komt met name doordat er zoveel verschillende soorten grondstoffen zijn om in te investeren. Uiteraard is er met betrekking tot de populariteit wel een onderscheid te maken ten aanzien van het type grondstof. Er is nu eenmaal veel meer vraag naar het ene type grondstof dan het andere type. Overigens zijn er diverse manieren om in dit beleggingsproduct te investeren, zodat er wat dat betreft voldoende opties beschikbaar zijn.

Voordeel beleggen in grondstoffen

Er zijn meerdere voordelen die te maken hebben met het beleggen in grondstoffen. Het is een beleggingsproduct dat in de grond zit en gebruikt worden om producten mee te maken. Wat dat betreft zijn er weer twee aspecten te onderscheiden. Er zijn namelijk de zogenoemde soft commodities in de vorm van onder meer pinda’s, granen, tabak en koffie. Daarnaast zijn er de hard commodities en daarbij kan er gedacht worden aan olie, goud en zilver. Het zijn grondstoffen waarmee iedereen in het dagelijkse leven te maken krijgt. Bijvoorbeeld door auto te rijden, maar ook door een kopje koffie te drinken of met een gouden sieraad rond te lopen. Er is standaard vraag naar deze grondstoffen, maar de koers wordt uiteraard bepaald aan de hand van meerdere factoren. Bijvoorbeeld de economische stand van zaken. Als de economie groeit, kan goud als veilige beleggingshaven weer verlaten worden. Als de koffiebonenoogst voor problemen heeft gezorgd en er minder is en minder kwaliteit wordt geboden, loopt de prijs omhoog doordat het aanbod beperkter wordt.

wat zijn de opties om in grondstoffen te investeren?

De opties om in grondstoffen te investeren zijn gevarieerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om goud te kopen in muntvorm of als baar met certificaat. Deze kan dan in de toekomst als het prijsniveau hoger ligt, verkocht worden. Datzelfde geldt voor zilver, maar bij koffie is dat natuurlijk niet de meest voor de hand liggende optie. Er kunnen dan ook aandelen in grondstoffen worden gekocht net als dat er gespeculeerd kan worden op de koers. Verder is er een optie om in bedrijven die zich met een specifieke grondstof bezighouden te investeren, zoals olie gerelateerd is aan Shell. Of het is mogelijk om geld te steken in een beleggingsfonds dat grondstoffen als onderdeel van de beleggingsportefeuille heeft. Bij de investering in landbouwproducten is er sprake van een extra risico. De oogst speelt namelijk een belangrijke rol. Weersinvloeden kunnen invloed hebben op de oogst en dus ook op de waarde van de grondstof in de financiële wereld. Daar dient dan ook altijd rekening mee gehouden te worden.

Beleggen in grondstoffen is eens een keer wat anders en kan ook nog eens voor aardig wat rendement zorgen. Investeren in grondstoffen met een ETF is ook voor beginners niet al te moeilijk. ETF staat in dit geval voor Exchange Traded Fund. De wijze waarop je hierin gaat beleggen, heeft net even een andere vorm dan het kopen van aandelen. Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom het beleggen in grondstoffen interessant is.

Bodemprijs

Een van de voordelen van het beleggen in grondstoffen is dat er geen mogelijkheid bestaat van faillissement. Grondstoffen komen uit de grond of worden daaruit voortgebracht, waarbij hoogstens de oogst misschien niet optimaal is, maar een volgende ronde wel weer wat oplevert. Een bedrijf kan in tegenstelling tot een grondstof wel failliet gaan. Grondstoffen hebben dan ook het voordeel altijd wel wat waard te zijn, waarbij er doorgaans zeker sprake is van een bepaalde bodem. Het is haast niet mogelijk dat de prijs door deze bodem zakt. Vraag en aanbod zijn belangrijk bij het beleggen in grondstoffen, maar de break even prijs speelt ook een rol. Indien de grondstofprijs onder het break even niveau komt te liggen, duurt dat nooit te lang. De grondstofdelvers kunnen dan namelijk wel omvallen en dat leidt tot een beperkter aanbod waardoor de prijs weer hoger wordt. De bodem is aanwezig, maar wat dat betreft wel wat flexibel. Het is dan ook zo dat het lastig om de gehele inleg bij het beleggen in grondstoffen kwijt te raken.

Grondstoffen stijgen in prijs

Een ander voordeel van beleggen in grondstoffen is dat de prijzen in de loop der tijd altijd stijgen. Dat heeft onder meer te maken met de inflatie. Kijk maar eens naar de prijs van koffie of goud decennia geleden en naar de prijs van nu. Het behoeft dan ook geen verdere toelichting dat de prijzen over enkele decennia ook weer hoger zijn dan nu het geval is.

Toenemende vraag naar grondstoffen

Er is nog een goede reden om in grondstoffen te beleggen. Je kunt er namelijk van uitgaan dat de vraag in de toekomst alleen maar toeneemt. De wereldbevolking wordt steeds groter en er zijn in de wereld nog veel landen waar de economie nog een gigantische groei door kan maken, zoals landen in Afrika.

Schaarste als voordeel

Schaarste van een grondstof leidt tot een beperkt aanbod en als de vraag hetzelfde blijft of zelfs toeneemt dan is het logisch dat de prijzen van grondstoffen gaan stijgen. Er is bij grondstoffen doorgaans altijd sprake van een zekere schaarste.

Op welke manier beleggen in grondstoffen?

Er zijn verschillen de manieren om in grondstoffen te beleggen. Het is natuurlijk de vraag welk risico je wilt nemen en wat de ontwikkelingen zijn. De vraag en het aanbod spelen daarbij een rol, maar er zijn nog meer aspecten van belang die hier worden toegelicht.

Speculeren

Speculeren is een manier om in grondstoffen te beleggen. Wat dat betreft kan er overigens een onderscheid gemaakt worden tussen twee groepen. Er is altijd een groep die grondstoffen wil hebben en er baar bij heeft om de prijs vast te leggen voor een toekomstige levering. Dan is er ook een groep die graag rendement wil boeken bij het beleggen in grondstoffen door te speculeren. De beleggers die niet zelf gebonden zijn aan de sector kunnen meer wispelturig gedrag vertonen en bij kansen er bovenop duiken en als er geen kansen zijn dan zijn deze beleggers er ook niet. Het kan dus voorkomen dat bij het er bovenop duiken ineens grote verschillen in prijzen te zien zijn. Deze situatie kan zich zowel in positieve zin als in negatieve zin voordoen.

Break even

Het break even punt is bij het beleggen in grondstoffen van belang. Dat is op zich een gemakkelijke gedacht, maar in de praktijk is het lastig zoeken waar overal het break even punt ligt. Dat heeft ook te maken met de kosten van het winnen van grondstoffen. In Saudi-Arabië is het bijvoorbeeld zo dat de kosten van het winnen van olie lager liggen dan die van het verkrijgen van schaliegas in Amerika. Daarnaast maakt het in dit geval uit of er sprake is van olie die vanaf zee wordt opgeboord of vanaf land. Indien de grondstofprijzen dalen, komt het break even punt al snel in de knel. Het is interessant om te zien dat als er sprake is van verlies bij 30 tot 50% van de bedrijven de bodem in zicht is of al is bereikt. In dat geval duurt het niet lang meer voordat er zich weer een stijging van de prijs voordoet.

Cyclus

Bij het beleggen in grondstoffen is de cyclus interessant om te volgen, waarbij er altijd rekening gehouden kan worden met een kettingreactie. Een dalende prijs kan een bedrijf in de problemen brengen of zelfs failliet laten gaan. Dat heeft gevolgen voor het aanbod van grondstoffen dat kleiner wordt. Daarnaast zorgen lagere prijzen ervoor dat de investeringen minder worden. Hierdoor kunnen er zich monopolie posities vormen. Dat houdt weer in dat een lange daling kan zorgen voor een snelle stijging van prijzen. Hierdoor zijn bedrijven meer geneigd om weer meer te gaan investeren en zorgt dat er weer voor dat er meer aanbod komt dan de vraag. Dat leidt dan weer tot een daling. Er is dus steeds sprake van een bepaalde cyclus, waarbij de ene situatie gevolgd wordt door een andere situatie.

Het is niet verstandig om grondstoffen massaal in te slaan om op die manier te hopen rendement te maken. Wel voor de hand liggend is om een ETF aan te schaffen, waarbij grondstof de onderliggende waarde is. Of het is mogelijk om een ETF aan te schaffen, waarbij er sprake is van aandelen van bedrijven die zich richten op het winnen van grondstoffen. Denk maar aan Shell en olie. Future contracten zijn eveneens een mogelijkheid, maar door de grote mate van speculatie niet echt weggelegd voor de beginnende belegger. Er zijn in elk geval veel kansen en mogelijkheden als het gaat om beleggen in grondstoffen. Weet ook dat na een daling altijd weer een stijging komt en dat die weer gevolgd wordt door een daling, zodat de cirkel weer rond is.

Rendement met beleggen in grondstoffen

Het is uiteraard niet mogelijk om vooraf gegarandeerd te krijgen wat het rendement wordt bij het beleggen in grondstoffen. De hoogte van het rendement is in de eerste plaats van het type grondstof afhankelijk en in de tweede plaats zijn er nog andere factoren die de koers beïnvloeden. Ook in een breder perspectief dient met ontwikkelingen rekening gehouden te worden. Bijvoorbeeld met het elektrisch rijden, waardoor er minder olie nodig is. Of door klimaatverandering waardoor een landbouwproduct bijvoorbeeld minder gemakkelijk te verbouwen wordt en er dus meer kosten mee gepaard gaan. Er zijn bij het investeren in grondstoffen vaak meerdere factoren die extra moeten worden meegenomen in het bepalen van het risiconiveau. Een hoog risiconiveau betekent bij grondstoffen namelijk niet altijd dat er ook een hoger verwacht rendement tegenover staat. Wil je de stap nemen en grondstoffen deel uit laten maken van je investeringen. Dan is Plus500 daarvoor een uitstekende online broker.