Beleggen in koper

Beleggen in koper is een prima investering. Koper is namelijk waardevol. Dat is niet alleen op de beurs zo, maar ook in de praktijk. Denk maar eens aan alle koperdieven die speciaal uit zijn op het stelen van koper vanwege de relatief hoge waarde die eraan verbonden is. Koper volgt qua prijs een eigen koers en staat bijvoorbeeld los van zilver en goud. Het is zelfs zo dat de koperprijs op een gegeven moment sneller steeg dan de goudprijs. Het spreekt voor zich dat er dan sprake is van een grondstof waar echte waarde aan wordt toegekend.

Koersbeweging en markt

Dat de koperprijs fors is gestegen, heeft uiteraard met meerdere factoren te maken. Koper wordt veel gebruikt in uiteenlopende sectoren en de vraag en aanbod zijn niet altijd perfect op elkaar afgestemd. Als het koperaanbod beperkt is en de vraag groot dan stijgt de koperprijs en andersom is dat ook het geval. Als er meer koper wordt aangeboden dan dat er vraag naar is, leidt dat tot een daling van de prijs. De markt voor koper is op handelsgebied met betrekking tot beleggers kleiner in verhouding tot de markt voor goud en zilver. Er wordt nu eenmaal minder gehandeld in koper dan dat er in goud en zilver gehandeld wordt. Hierdoor ontstaat er wel de mogelijkheid dat grote investeerders een vinger in de pap hebben als het gaat om het mogelijk beïnvloeden van de koperprijs. Hierdoor kunnen er grote schommelingen ontstaan en daar kan de particuliere belegger uiteindelijk ook weer van profiteren. Beleggen in koper kan ook met een extra groot risico gedaan worden. Bijvoorbeeld als er voor derivaten gekozen wordt en er futures gekozen worden als beleggingsproduct voor koper. Verder is het nog interessant om te weten dat koper in vergelijking met goud en zilver minder edel is qua metaal. Dat houdt ook in dat de prijs per gewicht lager uitkomt dan die van goud en zilver.