Beleggen in indices

Beleggen in indices wordt als een redelijke veilig manier van investeren beschouwd, waarbij overigens net als anders altijd een risico wordt genomen. Als onderdeel van het spreiden van beleggingen is het investeren in indices zeker een interessante optie. Het is ook niet een beleggingsproduct waarbij constant de aandacht erbij moet worden gehouden, maar wordt eerste als een passieve beleggingsvorm gezien als er sprake is van het volgen van de markt. Het is dus niet het eerste doel om de markt te verslaan, maar vooral om te volgen. Dat kan bij indices zowel op lange als op korte termijn. De geschiedenis laat overigens zien dat het rendement niet torenhoog is en vaak lager ligt dan meer risicovolle beleggingen.

Lager risico en beperkt rendement

Het beleggen in indices kent in verhouding een redelijk laag risico en daaraan is direct ook het gevolg aangekoppeld, want het rendement is eveneens beperkt. Bij de keuze voor een investering indices wordt namelijk automatisch de keuze gemaakt om een spreiding aan te brengen. De indices worden gevormd door een groot aantal ondernemingen die elk in een andere branche actief kunnen zijn. Het vormt meer risico door het geld te besteden aan aandelen van één bedrijf dan te beleggen in een index waarin meerdere bedrijven vertegenwoordigd zijn. Mocht een enkel bedrijf dan minder goede prestaties laten zien, is dat niet meteen een probleem. Dat wordt dan weer opgevangen door andere bedrijven die wel goede prestaties leveren. Het lage risico zorgt niet voor grandioze rendementen, maar er kan juist voor deze optie gekozen worden om andere meer hogere risico’s mee af te dekken. Op de lange termijn is het bovendien wel zo dat het rendement gestaag groeit.

Beleggen in index

Het beleggen in een index biedt meerdere opties. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om in de AEX als index te investeren. Of het over de grens te zoeken en geld te beleggen in de Dow Jones als indice. Als er door de jaren heen gekeken wordt naar het gemiddelde rendement van indices is er toch sprake van een rendement van ongeveer 6 tot 7 procent. Dat is een rendement dat tegenwoordig in vergelijking met de rente op een spaarrekening veel hoger uitvalt. Het hangt dus ook van het moment af of het rendement wel of niet als aantrekkelijk kan worden beschouwd.

Index beleggen is een uitstekende keuze voor degene die niet op dagelijkse basis de koersen van aandelen in de gaten wil houden. Bij index beleggen is er sprake van het gespreid beleggen in aandelen waar weinig omkijken naar is. Het is bovendien mogelijk om geleidelijk aan te investeren om zo bijvoorbeeld voor een aanvulling op het pensioen te zorgen. Er is bij deze vorm van beleggen in indices sprake van een risico dat verspreid wordt. Er wordt namelijk niet gekozen om een enkel bedrijf te selecteren om daarvan aandelen te kopen. Deze manier van investeren is ideaal voor op de lange termijn en draagt een passief karakter met zich mee. De markt wordt gevolgd en er wordt geen poging gedaan de markt te verslagen. Dat het voor een lange termijninvestering prima is, neemt nog niet weg dat er ook korte termijninvesteringen mogelijk zijn. In dat geval is de beleggingshouding echter wel wat minder passief en meer actief. Het historisch rendement is voor de lange termijn wellicht wat lager, maar er wordt ook minder risico genomen.

Investeren in indices op lange termijn

Het investeren in indices levert op lange termijn een redelijk rendement op. Bijvoorbeeld als er gekeken wordt naar een periode van vijftien of twintig jaar. Als er naar het historisch rendement gekeken wordt, dan levert deze beleggingsvorm een rendement op jaarbasis op van 6 tot 7%. In verhouding tot het rendement met geld dat op de spaarrekening geparkeerd staat, is er in dit geval sprake van een goed rendement. Rente op de spaarrekening is niet meer wat het geweest is. Aan de andere kant levert het sparen op een spaarrekening minder risico op in vergelijking met het index beleggen. Bij deze wijze van investeren in indices maakt het bijvoorbeeld minder uit of er een bedrijf tussen zit dat een koersdaling kent, want er maken natuurlijk veel meer bedrijven deel uit van de index. Wie deze wijze van beleggen wel bevalt, kan dus de keuze maken voor een beleggingsportefeuille, waarbij er sprake is van het investeren van een beursindex.

Aandelencombinatie

Elke index bestaat uit een combinatie van bedrijven die aandelen beschikbaar hebben. Dat kan de AEX zijn net als dat de Dow Jones in Amerika een index is. Er worden als het ware mandjes met aandelen samengesteld en deze aandelencombinatie vormt gezamenlijk de indice. De wijze waarop de AEX wordt samengesteld, wordt bepaald door de NYSE Euronext en Dow Jones bepaalt als informatieconcern de Amerikaanse index die dus dezelfde naam draagt. Door in een van de indexen te beleggen, is er sprake van het beleggen in een samengesteld pakket van uiteenlopende soorten bedrijven. Ieder bedrijf in een index kan namelijk weer een ander product of dienst op de markt brengen. Zo is er sprake van veel variatie. Het is voor een particulier natuurlijk een wat lastiger opgave om zelf in verhouding aandelen uit de index te kopen die gelijk uitkomen als het investeren in de index. Het hangt daarbij overigens ook af van het aantal bedrijven dat deel uitmaakt van de indice. Het is daarom ook niet voor niets dat er instellingen zijn die de mogelijkheid bieden om in te stappen in zogenoemde indexfondsen of trackers. Hiermee wordt de samenstelling van de index van de beurs als het ware gekopieerd. Door in een dergelijk indexfonds van bijvoorbeeld een bank of vermogensbeheerder te stappen.

Keuze uit index om in te beleggen

Als je besluit om in een index te beleggen, is het natuurlijk nog de vraag welke index dat dan moet zijn. Er zijn daar verschillende meningen over en welke mening de juiste is, blijkt ook nog maar weer de vraag. Burton. G. Malkiel is een Amerikaanse econoom en tevens auteur van A random walk down Wallstreet. Deze Amerikaan heeft decennia gelegen al verkondigd dat er voor het samenstellen van een beleggingsportefeuille niet uitmaakt op dat door een app gedaan wordt die pijltjes gooit of door een professioneel analist. Overigens werd de mening later wat bijgesteld, want er werd aan toegevoegd dat het wel uitmaakt hoeveel pijltjes de aap krijgt om mee te mikken op aandelen. Dat komt weer doordat er voor een evenwichtige samenstelling er wel minimaal vijftig en het liefst zestig aandelen nodig zijn. Het komt er dus op neer dat er als er uitgegaan wordt van deze redenering dat de beste keuze de keuze is om in een grote index te beleggen. Dat scheelt bovendien in de handelskosten en de samenstelling van de indice verandert minder snel door de grote hoeveelheid aandelen.

AEX of Dow Jones

De AEX is een kleinere index in vergelijking met de Dow Jones. In de AEX is er sprake van ongeveer 25 bedrijven en daarvan zijn er een aantal zwaargewichten, zoals de ING, Shell en Unilever die gezamenlijk al voor een groot deel het gewicht van de AEX dragen. Bij de Dow Jones is er sprake van 30 fondsen en dat is niet heel veel meer dan de AEX. Er is bovendien sprake van een eigenzinnige berekening, want het absolute koersniveau wordt als uitgangspunt genomen en niet de beurswaarde van een onderneming. In plaats van de AEX is het op Europees niveau interessant om te kijken naar Eurostoxx50 index. Deze index bevat het dubbele aantal, maar ook hier geldt weer dat een aantal bedrijven zwaar meetellen. In de Verenigde Staten wordt in plaats van naar de Dow Jones eerder gekeken naar de S&P indice, want daar wordt wel gekeken naar de beurswaarde van een bedrijf. Buiten Europa zijn er net als in Europa overigens nog veel meer opties. Japan is bijvoorbeeld eveneens interessant met de index Nikkei. Of wat te denken van de wereldindex MSCI waarbij er sprake is van een samengesteld pakket aandelen uit meer dan twintig landen en met ruim zeventienhonderd aandelen. Het risico wordt met index beleggen in de hand gehouden, maar dat betekent niet dat er geen risico gelopen wordt. Indien er belegd wordt in een Europese index en er ontstaat op Europees niveau een economische crisis heeft dat doorgaans negatieve gevolgen. Andersom kan een goed lopende economie ook voor een opleving van de index zorgen.