Bitcoin termen

Er worden natuurlijk meerdere begrippen gebruik in de wereld van bitcoin. Daarom is hier een overzicht beschikbaar van termen die veelvuldig gebruikt worden.

Bitcoin adres

Er is een bitcoin adres nodig om bitcoin te ontvangen of te verzenden. Een dergelijk adres kan bijvoorbeeld met een emailadres worden vergeleken. Het adres bestaat uit een lange serie tekens.

Bitcoin wallet

Een bitcoin wallet is een virtuele portemonnee en daarin staat het saldo van de bitcoins vermeld. Er zijn online wallets, maar met software kan ook op de eigen computer een portemonnee geïnstalleerd worden.

Block

Een block kenmerkt zich dor diverse transacties die weer een schakel zijn in de blockchain. Een block wacht op bevestiging van de blockchain en deze vindt iedere tien minuten plaats. Er wordt dus zes keer per uur een block toegevoegd aan de keten en daarmee kan de bevestiging definitief gemaakt worden.

Blockchain

Een blockchain is een keten van bitcoin transacties en deze wordt weergegeven in een chronologische volgorde. De gebruikers delen deze blockchain en zorgen ervoor dat dubbele uitgaven worden voorkomen en dat er controle is ten aanzien van ieder bitcoin adres.

BTC

BTC staat voor bitcoin en wordt als afkorting gebruikt voor bijvoorbeeld de koers en het aanduiden van de digitale munteenheid.

Encryptie

Encryptie is een vorm van cryptografie, waarbij er sprake is van het versleutelen van informatie en er gebruik wordt gemaakt van een bepaald algoritme.

Cryptografie

Cryptografie is een brede benaming met betrekking tot de rekenkundige beveiliging. Banken maken hiervan bijvoorbeeld gebruik om transacties via een beveiligde weg uit te voeren. Ook bij bitcoin wordt dit toegepast.

Mining

Mining houdt in dat er rekenkracht wordt geleverd om transacties van bitcoins te bevestigen. De miners krijgen hiervoor een vergoeding.

Hash rate

Hash rate is een maat voor de volledige rekenkracht. Met betrekking tot de bitcoin geldt dat het netwerk uiteraard intensieve berekeningen moet uitvoeren om de veiligheid te waarborgen.

P2P netwerk

Een p2p netwerk staat voor peer-to-peer netwerk en dat houdt in dat er een collectief bestaat waarin individuele communicatie mogelijk is zonder dat er een derde partij bij is betrokken