Beleggen in sprinters

Beleggen in sprinters is vergelijkbaar met het investeren in turbo’s, maar er is toch zeker wel sprake van een onderscheid. Het is belangrijk om naar de biedprijs en de laatprijs te kijken net als naar de ratio. De koersverandering speelt daarbij een rol om na te gaan of er sprake is van een break-even situatie. Bij een lagere benodigde verandering van de koers is de kans des te groter dat er een positief rendement gemaakt kan worden. Het is bij zowel het handelen in sprinters als in turbo’s van belang om naar de statistieken te kijken. Op deze wijze kan namelijk de meest voordelige keuze gemaakt worden om te beleggen in een specifieke onderliggende waarde.

Derivaten

Sprinters behoren tot de groep derivaten en van deze groep is bekend dat er sprake is van een bepaald risico. Bij een derivaat is er sprake van een onderliggende waarde. Dat kan een index zijn, maar bijvoorbeeld ook valuta of een grondstof. Een sprinter long of een turbo long is bijvoorbeeld een mogelijkheid om voor te kiezen als je denkt dat de S&P 500 op korte termijn verder oploopt. Bij een long positie is het zo dat op het moment dat de koers inderdaad omhoog gaat er sprake is van een koerswinst. Sprinters kunnen bij verschillende online brokers worden aangeschaft. De ratio is het eerste waarnaar gekeken dient te worden bij het beleggen in sprinters. Het is namelijk het uitgangspunt om de biedprijs en laatprijs te beoordelen.

Indien er sprake is van een ratio van 10 dan geldt dat er 10 sprinters voor nodig zijn in verhouding tot het regulier beleggen in de onderliggende waarde. Bij een ratio van 100 betekent het dus dat er 100 sprinters nodig zijn. De ratio en biedprijs en laatprijs vormen gezamenlijk het uitgangspunt om een keuze te maken. Een lage ratio met een grotere spread kan zomaar tot een betere uitgangspositie leiden. De biedprijs en laatprijs die hoog zijn vastgesteld, kan aanleiding geven om te denken dat de sprinter minder aantrekkelijk is. Bij een beperkte ratio hoeft dat niet altijd zo te zijn. Het is aan te raden om naar de laagste break-even koersverandering te kijken, zodat er op een voordelige manier een belegging kan plaatsvinden in de onderliggende waarde met het voordeel op een simpele manier rendement te maken. Bij derivaten wordt er gehandeld met een hefboomwerking, waarbij er vermogen geleend wordt ten tijde van de belegging om de investering hoger te laten worden en op korte termijn voordeel te behalen. De hefboomwerking zorgt echter wel voor een extra groot risico, zodat daar wel rekening mee moet worden gehouden.