Beleggen in serviceflats in België

Beleggen in serviceflats is in België een interessante investering, waarmee het vermogen ook nog eens een maatschappelijk doel dient. Naast het maatschappelijk doel geldt uiteraard dat het een aantrekkelijk rendement op kan leveren. Serviceflats voorzien in een woonbehoefte voor ouderen die op een vrij zelfstandige manier kunnen blijven wonen. De term serviceflats zegt al dat er service beschikbaar is om ouderen ook zelfstandig te kunnen laten wonen. Bijvoorbeeld doordat er maaltijdondersteuning geboden wordt of er voorzien wordt in huishoudelijke hulp. In Nederland zijn er ook serviceflats voor ouderen en de vraag ernaar wordt ook groter gelet op de toenemende vergrijzing.

Serviceflat

In België is het fenomeen van serviceflats ingeburgerd en speciaal geschikt voor ouderen die met enige ondersteuning zelfstandig kunnen wonen en niet toe zijn aan een verblijf in een verzorgingshuis. Het is mogelijk om een appartement in een serviceflat te kopen, maar er zijn ook mogelijkheden voor de ouderen om een appartement te huren. Door te beleggen in serviceflats in de vorm van het kopen van een appartement en deze vervolgens te verhuren aan ouderen die niet in staat zijn om een appartement te kopen, wordt ook nog een bijdrage aan een maatschappelijk doel geleverd. Bovendien wordt er uit de huurinkomsten rendement verkregen en stijgt de flat uiteraard ook in waarde. De vergrijzing is een factor die het aantrekkelijk maakt om te investeren in serviceflats, want de vraag ernaar wordt alleen maar groter. Dat geldt niet alleen voor België, maar zeker ook voor Nederland. Bij een toenemende vraag is er bovendien het voordeel dat de waarde van de koopappartementen stijgt. Jaarlijks kan er overigens ook een huurverhoging worden toegepast. Er kan van twee kanten op rendement worden gerekend, namelijk aan de kant van de huur en aan de andere kant van de verwachte waardevermeerdering.