Beleggen in opkomende landen

Investeren in opkomende landen biedt het voordeel dat er vanaf een vrij vroeg stadium meegelift kan worden op de ontwikkeling van de economische groei. Uiteraard zijn er niet alleen maar voordelen verbonden aan het beleggen in opkomende landen. Een opkomend land moet zich namelijk eerst nog maar eens bewijzen. De toekomstige ontwikkeling is vaak nog allerminst zeker, zodat daar zeker rekening mee gehouden moet worden. Vaak is de stabiliteit in dergelijke landen ook niet gewaarborgd en dat brengt weer een extra risico met zich mee. Het gaat dan niet alleen om de economische stabiliteit, maar zeker ook om de politieke stabiliteit die roet in het eten kan gooien. De voorspelbaarheid van de ontwikkeling is dan ook lastig te bepalen.

Wat zijn interessante opkomende landen?

Er zijn meerdere opkomende landen die de mogelijkheid bieden om met succes in te beleggen. Een voorbeeld van een land dat niet eens meer als opkomend land beschouwd kan worden, is China. Daar is de economische ontwikkeling ineens heel erg snel gegaan en dat geldt eveneens voor India. Als er naar een opkomend land gekeken wordt, waar nog veel potentie inzit, betreft het Brazilië. Ook Rusland is nog te scharen onder de noemer van opkomende landen en kan dus eveneens in dat rijtje worden geschaard. Met opkomende landen wordt overigens ook bedoeld dat het landen zijn waar nog geen economische verzadiging is opgetreden, zoals in veel landen in Europa al wel het geval is.

Ontwikkeling en groei

Wie gaat beleggen in een opkomend land moet zeker met een risico rekening houden. Er kan zeker sprake zijn van een snelle economische groei, maar die kan ook zomaar ineens tot instabiliteit leiden. De economische en politieke situatie is vaak niet stabiel te noemen en dat kan aangemerkt worden als een extra risicofactor. Een politieke situatie kan grote gevolgen hebben voor de bedrijven in het betreffende land. Wie wil gaan beleggen in een opkomend land kan dat doen door van fondsen in de vorm van beleggingsfondsen gebruik te maken. Of bijvoorbeeld de keuze te maken om te beleggen in een van de Exchange Trade Funds met grote bedrijven uit het opkomende land in het beleggingsfonds. Het rechtstreeks kopen van aandelen is uiteraard ook een optie door van een online broker gebruik te maken. Dat is echter niet altijd even gemakkelijk in alle opkomende landen.