Blockchain voor uitvoering en bevestiging van transacties

Bitcoin is revolutionair te noemen als het gaat om cryptogeld. De digitale munteenheid staat of valt echter met het systeem dat erachter schuilt. Dat is wat men blockchain noemt en als een digitaal netwerk beschouwd kan worden dat transacties uitvoert en bevestigt. Het is een uitgekiend systeem dat vooral geniaal te noemen is doordat er geen derde partij nodig is in de vorm van bijvoorbeeld een bank. Blockhain vormt een keten van computers en vormt tevens de complete administraties van alle transacties dier vanaf het eerste begin van de blockhain heeft plaatsgevonden. Het bijzondere is dat de administratie zich niet op één computer bevindt, maar op alle computers die deel uitmaken van de blockchain. Dat zijn er ongeveer in totaal zesduizend en deze computers worden ook wel met de term nodes aangeduid.

Hoe betrouwbaar is blockchain?

De zesduizend computers of nodes vormen de basis voor de betrouwbaarheid van het administratieve digitale netwerk dat transacties van de bitcoin verzorgt. Het netwerk wordt betrouwbaarder naarmate er meer nodes zijn. Naast de hoeveelheid nodes is er uiteraard nog een vorm van veiligheid nodig en die wordt ontleend aan de cryptografie. Hiermee wordt de techniek bedoeld die ervoor zorgt dat gegevens versleuteld en dus beveiligd worden verzonden. Niemand op de wereld is tot op dit moment in staat geweest het netwerk met de ketting van nodes te kraken. Dat is uiteraard wel geprobeerd en zelfs met enorm veel computercapaciteit en rekenkracht. Het is dan ook een betrouwbaar netwerk dat bovendien openbaar is en dus ook echt transparant te noemen is. Fraude is uitgesloten doordat er geen hoofdcomputer aanwezig is, want de computers in het netwerk hebben elkaar nodig. In principe is de blockchain dan ook van iedereen, want elke node heeft zijn eigen waarde, maar ook altijd vervangbaar.

Uitvoeren bitcoin transactie

Jij kunt zelf ook onderdeel van het netwerk worden door speciale bitcoin software aan te schaffen. Tegenwoordig zijn het vooral gespecialiseerde groepen die zich hiermee bezighouden. Je kunt er namelijk ook aan verdienen, want de beloning voor een node bestaat uit bitcoin. Het kost enorm veel rekencapaciteit en computerkracht om een node te zijn, zodat het voor de doorsnee persoon niet echt is weggelegd. Wat wel is weggelegd voor iedereen is de optie om bitcoins te kunnen kopen. Dat is namelijk heel simpel. Het enige wat nodig is voor het kopen van bitcoins is een wallet en bitcoin-adres. Dat laatste kun je het beste vergelijken met bijvoorbeeld een emailadres. Het overmaken van de digitale munt gaat heel snel, maar de bevestiging laat tien minuten op zich wachten. De transactie wordt direct gemeld in de blockchain, maar er zijn meerdere bevestigingen nodig van verschillende nodes. Die vinden zes keer per uur en dus om de tien minuten plaats. Dat zorgt ook weer voor beveiliging dat er geen dubbele transactie gedaan kan worden, want de nodes merken dan een verschil op in de bevestigingen van elkaar.

Bevestigingen voor leveren dienst of product

Er zijn steeds meer bedrijven die de mogelijkheid bieden om diensten of producten af te nemen en met bitcoins te betalen. Als een bedrijf een transactie ontvangt met de betaling in bitcoins wordt er op bevestiging gewacht. In elk geval als het gaat om wat duurdere producten en niet om een product dat bijvoorbeeld in verhouding een waarde heeft van 1 euro. Er kan op een enkele bevestiging van de blockchain worden gewacht, maar ook op meerdere confirmations. Als je wacht op drie bevestigingen duurt dat een half uur en bij zes bevestigingen ben je een uur verder. Er zijn handelsplatformen in BTC die standaard op zes confirmations wachten alvorens een transactie geaccepteerd wordt. Naast alle voordelen zijn er uiteraard ook enkele nadelen op te noemen die betrekking hebben op blockchain.

Kent blockchain ook nadelen?

Blockchain kent zoals er voordelen zijn ook nadelen. Het is bijvoorbeeld een groot nadeel dat er enorm veel stroom voor nodig is. De schaalbaarheid en snelheid vormen eveneens nadelen. Er vinden dagelijks veel transacties plaats, maar nog altijd veel minder in vergelijking met andere financiële transacties. Blockchain is echter nog groeiende en als er naar de snelheid gekeken wordt waarmee de groei gepaard gaat, is het nog maar de vraag of het netwerk ook nog zo functioneert als er naar de schaal van andere financiële transacties gekeken wordt. De snelheid vormt een nadeel in die zin van dat het tien minuten duurt voordat een eerste bevestiging wordt gegeven. Dat is in een winkel bijvoorbeeld lastig als je snel iets wilt afrekenen en met bitcoins zou willen betalen. Je hoeft echter niet te wachten als de melding van de transactie al als een bevestiging wordt beschouwd.