In garantieproducten beleggen

Beleggen in garantieproducten is ideaal bij de keuze voor het nemen van een laag risico waar dan ook een laag rendement tegenover staat. Er is sprake van een beperkte mogelijkheid om waarde te verliezen en het beleggen in garantieproducten kan in de beleggingsportefeuille dan ook zeker als een goede aanvulling gezien worden. Op deze manier worden andere risico’s namelijk weer gecompenseerd die wat meer kans op het verliezen van waarde met zich meebrengen. De asset biedt een minimale waarde en die zekerheid kan bij dit beleggingsproduct verkregen worden. Bij het dalen van de koers onder de minimale waarde van de asset geldt dat de minimale waarde die overeengekomen is toch tot uitkering komt. De partij die de asset heeft uitgegeven, neemt dan het verlies voor zijn rekening.

Waarde gegarandeerd

Het beleggen in een garantieproduct met een minimale waarde die gegarandeerd is, biedt voor veel beleggers uitkomst. Bij een koersstijging is er het grote voordeel dat daar volop van geprofiteerd wordt, maar bij een koersdaling geldt in elk geval een bepaalde zekerheid. De uitkering van de asset ook al komt deze verder onder de minimale waarde komt niet in gevaar. Er is in dat opzicht geen negatief rendement van toepassing, maar over het algemeen is er ook geen sprake van al te grote koerswinsten. Er wordt voor de gegarandeerde waarde natuurlijk wel een prijs betaald. Bij een grote koerswinst ontvangt de verstrekkende partij van de asset daar een deel van. Het risico op een negatief rendement wordt op deze wijze als het ware afgekocht. Een tussentijdse verkoop is niet mogelijk, want een garantieproduct wordt verstrekt met een vaste looptijd. Er moet dus gewacht worden tot het einde van de looptijd om te zien wat deze belegging heeft opgeleverd. Bij het eerder verkopen vervalt de garantiewaarde en bestaat er wel een mogelijkheid dat er sprake is van een negatief rendement.