In bitcoin handelen op platform

Om te handelen in bitcoins is er natuurlijk een platform nodig of een handelsplaats, waar transacties verricht kunnen worden om op de koers te speculeren. Er zijn overigens meerdere benamingen van toepassing, zoals exchanges. Het is mogelijk om bitcoin te verhandelen in valuta in de vorm van US dollars of in euro’s. Wie gaat handelen in digitaal geld dient wel te weten dat er geen sprake is van een platform dat onder een garantiestelsel valt.

Risicowaarschuwing: Uw vermogen loopt risico.

In Nederland is het depositogarantiestelsel van toepassing voor spaargeld tot 100.000 euro. Het gaat hierbij om geld dat ook fysiek opgenomen kan worden dat bij BTC niet het geval is. Als er een bank in Nederland omvalt, hebben de eigenaren van het geld dus de garantie dat er tot 100.000 euro verkregen kan worden. Een handelsplatform is geen bank, maar biedt de gelegenheid om te handelen. Een exchange is voor het kunnen aanbieden van handelsvormen in digitaal en fysiek geld zelf van banken afhankelijk. Bijvoorbeeld met betrekking tot overboekingen en opnames.

De exchanges zijn voornamelijk in het buitenland gevestigd en dat houdt in dat de buitenlandse regelgeving en wet erop van toepassing is. Het is daarom raadzaam om met een betrouwbare broker in zee te gaan die de gelegenheid om internationale transacties uit te voeren. In Europa is dat overigens geen probleem, want vanaf 1 januari 2015 is er sprake van de SEPA-afspraken die ervoor zorgen dat internationale transacties sneller en gemakkelijker verlopen.

SEPA is in Europa van toepassing op de geïntegreerde betaalmarkt. Het overboeken van geld naar het buitenland is hierdoor simpeler geworden. Bij het handelen in bitcoins is het natuurlijk belangrijk dat er meteen toegang tot wordt verkregen als er geld naar het account bij een broker is overgemaakt. Wie winst wil laten uitbetalen, heeft er ook baat bij dat het zo snel mogelijk gebeurt. Sinds SEPA duurt het maar een dag voordat een overboeking van het ene land naar het andere land is gerealiseerd. Het kan zelfs zo zijn dat het geld op dezelfde dag nog op de rekening staat. Om weer op het handelen in bitcoin terug te komen, het is belangrijk om te weten dat exchanges verschillende prijzen kunnen hanteren.

Koerswisselingen Bitcoin

Dat is vooral van belang als er grote verschillen zijn, waarbij de vertragingstijd van koersen overigens wel in acht moet worden genomen. Er zijn handelaren die via het ene platform handelen om goedkoop bitcoins in te slaan en deze op een ander platform weer gebruiken om winst te maken. Hierbij wordt ook wel gesproken over arbitragehandel. De wisselende koersen is een factor die voor onzekerheid zorgt, maar daar valt juist ook winst in te halen. Een stabiele koers die weinig schommelingen kent, is minder interessant voor de arbitragehandelaar. Overigens wordt in dat kader ook wel gebruik gemaakt van softwarerobots om transacties op handelsplaatsen uit te voeren.

Op het moment dat winst met bitcoins in valuta wordt uitbetaald die fysiek kan worden opgenomen, gaat de anonimiteit verloren. Overigens moet men voor het openen van een account bij een broker persoonlijke gegevens opgeven. Het is wettelijk verplicht dat de identiteit bekend is bij het platform omdat er aan de regels van het internationaal bankverkeer moet worden voldaan. Het is uiteraard bij het uitkiezen van een handelsplaats van belang om te controleren of er ondersteuning geboden wordt vanuit het land van uitbetaling. Zoals gezegd is dat in Europa het geval. Overigens is het nog van belang om te weten dat er in Nederlands beperkingen kunnen gelden die banken hanteren indien een transactie betrekking heeft op het overmaken van geld naar een bitcoin platform. Probeer nu een gratis proefaccount.