Beleggen in obligaties

Beleggen in obligaties is een prima keuze om als rendabele investering dienst te doen, waarbij het niet altijd nodig is om veel risico te lopen. Het beleggen in obligaties zorgt ervoor dat het risico over het algemeen beperkt te noemen is. Bovendien is vooraf al duidelijk wat het rendement kan worden en dat is natuurlijk zeker ook een interessant aspect om rekening mee te houden. Het samenstellen van een portefeuille betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Daarbij kan met het risiconiveau rekening worden gehouden door obligaties onderdeel te laten uitmaken van de beleggingsportefeuille.

Beleggen in obligaties

Het is op verschillende manieren mogelijk om te beleggen in obligaties. Dat kan onder meer met niet op de beurs verhandelbare obligaties. In dat geval wordt er gesproken over couponrente. De couponrente is het bedrag dat ieder jaar als vergoeding wordt verstrekt in ruil voor het geld dat geleend is aan het bedrijf dat de obligaties heeft uitgegeven. Indien de obligaties wel aan de beurs verhandelbaar zijn. Het is dan de bedoeling om de obligaties met winst te verkopen. Er zit echter wel een risico aan verbonden bij de handel in obligaties. Een bedrijf kan bijvoorbeeld in een situatie terechtkomen, waarin het slecht gaat met een bedrijf, zodat de onderneming niet in staat is om een uitbetaling te doen van het geld dat geleend is. Het risico is uiteraard niet heel groot, maar te denken valt aan het kopen van obligaties van een schip dat uiteindelijk op zee vergaat. De rating van obligaties is overigens interessant om te bepalen wat het risiconiveau is. een AAA rating biedt wat dat betreft de meeste zekerheid gevolgd door AA+ en zo door naar een rating met een hoger risiconiveau, zoals BB+ en lager. Het is dus zeker wel mogelijk om rekening te houden met het risico dat je wilt lopen.

Perpetuele obligaties

Er zijn meerdere varianten van obligaties beschikbaar en perpetuele obligaties vormen daar een voorbeeld van. Bij de standaardvorm van obligaties is er sprake van een vaste looptijd. Bij een perpetuele obligatie is er geen sprake van een looptijd met een einddatum waarop de bedragen weer worden uitgekeerd. De obligatie loopt dan net zolang door tot het bedrijf of organisatie daartoe besluit en de bedragen weer uitkeert. De schommeling van de koers speelt een risico bij deze variant. De volatiliteit is groter en bij standaard obligaties is er eerder sprake van een bepaalde waardevastheid. Verder is het zo dat een perpetuele obligaties doorgaans achtergestelde obligaties zijn. Dat geeft de houder na een eventueel faillissement van het bedrijf pas recht op geld nadat de betalingen aan derden is verricht. Overigens levert deze vorm van obligaties doorgaans wel een hoger rendement op.