Bitcoins kopen

Er zijn tegenwoordig veel meer mensen die bitcoins kopen dan in het begin van het ontstaan van de digitale munt het geval was. Het blijft voor beginners altijd spannend om de eerste stap te zetten en het cryptogeld in te slaag. Het wordt al minder spannend als je er veel van weet. Het vergaren van kennis en informatie is dan ook een prima voorbereiding om goed beslagen ten ijs te komen.

Zo kun je ontdekken waarop het slim is om BTC te kopen of om erin te handelen, maar maak je ook kennis met de voordelen en met de nadelen. Verder is het praktisch gezien handig als er nog wat tips gegeven worden en wat adviezen worden verstrekt.

Risicowaarschuwing: Uw vermogen loopt risico.

Cryptovaluta

Bitcoin behoort tot cryptovaluta en is alleen digitaal beschikbaar. Het begin ervan voert terug naar 2009 met als uniek kenmerk dat er voor transacties of voor het bewaren van geld geen financiële autoriteit als tussenpersoon optreedt. Bovendien wordt de privacy beschermd en is er in alle opzichten sprake van een grote mate van onafhankelijkheid. De overheid heeft er geen bemoeienis mee en banken evenmin. In die zien wordt er door andere partijen geen controle of beheer gevoerd.

Het is een unieke vorm van autonoom digitaal geld zonder dat er sprake is van een fysiek product. Er kan dan ook een intrinsieke waarde aan worden ontleend, zoals bij goud wel het geval is. Het is een virtueel eigendom dat schaars is en onvervreemdbaar is in een netwerk dat over de hele wereld is uitgerold. Het netwerk wordt gevormd door een zogenoemde blockchain. Het unieke kenmerk van het digitale geld is dat het leidt tot financiële zelfbeschikking.

De basis ligt in de creatie van een innovatief p2p-economie dat mondiaal van toepassing is. De bitcoin komt steeds meer in de belangstelling te staan als gevolg van de koersbewegingen en snelle ontwikkelingen. Het is daarom logisch dat de belangstelling om bitcoin te kopen zich ook wijder verspreid over de wereld.

Investering in BTC

Een manier om een investering te doen in bitcoins is door deze te kopen om deze voor de lange termijn te bewaren. Uiteraard met als doel voor ogen dat de koers in de toekomst verder stijgt. Het is interessant om te weten dat er in totaal 21 miljoen bitcoins binnen het netwerk beschikbaar zijn. In tijden van financiële crisissen wordt altijd door beleggers, spaarders en investeerders naar een veilige haven gezocht. Een haven, waarin het vermogen niet verdampt, maar zelfs geld op kan brengen ook als is er sprake van een economische crisissituatie.

Als er door de vele jaren heen sprake geweest is van een veilige haven in financieel onzekere tijden dan is het wel goud. In dat kader kan ook gesproken worden van bitcoin als een veilige haven. De digitale munt haalt het tijdperk en de rijke geschiedenis van goud in elk geval niet in, maar kan zeker als een veilige digitale haven worden beschouwd om vermogen naartoe te verplaatsen en te voorkomen dat het door een crisis minder waard wordt. Er kan in plaats van geïnvesteerd te worden met het kopen van bitcoins ook op een andere manier gehandeld worden.

Bijvoorbeeld door middel van speculatie. Er kan met een account bij een CFD broker bijvoorbeeld met geld gespeculeerd worden op een stijging of daling van de koerswaarde. Hiermee kan geld worden verdiend als de voorspelling juist blijkt te zijn. Er zijn meerdere brokers die een oefenaccount aan bieden voordat er met echt geld in het diep wordt gestapt. De beweeglijkheid maakt het interessant om te speculeren, want er kan winst mee worden gemaakt. Daarbij wordt keuze geboden uit de mogelijkheden voor het afdekken van risico’s. Verder is het interessant om te weten dat bitcoins naar geld omgewisseld kunnen worden en dat er ook aankopen meegedaan kunnen worden. Er is sprake van een grote mate van flexibiliteit en vrijheid als het gaat om het kopen, handelen of in het bezit hebben van bitcoins.

Fintech ondernemingen

Het is niet vreemd dat er steeds meer geïnvesteerd wordt in bitcoin fintech bedrijven. Er zijn namelijk steeds meer ondernemingen die daarvan het voordeel in zien. In China en in andere Aziatische landen is er in het eerste half jaar van 2016 voor enorme bedragen in geïnvesteerd. Het gaat hier om een bedrag van 10 miljard dollar. Het bedrag dat er in Europa is geïnvesteerd in diezelfde periode bedraagt 1,8 miljard dollar en voor Amerika geldt dat er een bedrag van 4,6 miljard dollar heen is gegaan. Door deze enorme bedragen die als investering dienen, is het ook logisch dat de aandacht ervoor ook bij andere bedrijven ontstaat. Het netwerk is dan ook onderhevig aan een gigantische groei.

Als er meer investeringen worden gedaan en er sprake is van groei dan wordt de waarde ook groter. Dat is ook het geval als het gaat om de bitcoin die enorm in waarde is gestegen. Als de interesse van bedrijven eenmaal is gewekt, heeft dat ook effect op de particuliere markt. Daarom zijn er ook meer particulieren ingestapt en zijn er nog altijd particulier die nu de stap nemen om niet als laatste de boot te missen. Particulieren ervaren met het kopen van bitcoin ook de financiële vrijheid en flexibiliteit die ermee gepaard gaan. Particulieren die geld hebben en geld willen verdienen, hoeven dat niet op een spaarrekening te zetten. Dat levert niets op.

Investering in bitcoin is interessant, modern en er kan geld mee worden verdiend. Geldontwaarding wordt voorkomen door het kapitaal of een deel ervan onder te brengen in de digitale valuta. Er is sprake van bescherming van het vermogen door deel te nemen aan het peer-to-peer financieel platform. Bitcoin kopen door particulieren is eveneens populair door de verschillende toepassingsmogelijkheden.

Vrijheid met digitale valuta

Er is geen sprake van controle door de overheid, banken of andere financiële instellingen ten aanzien van bitcoin. Dat betekent dat er met digitale valuta alle financiële vrijheid wordt geboden. Er is geen optie dat er bijvoorbeeld een bank is die van de digitale valuta een munt maakt en deze uitgeeft. Censuur ontbreekt en er is sprake van een complete decentralisatie van digitale valuta als bitcoin. Het is onmogelijk om de bitcoin te manipuleren of een transactie te voorkomen of te verbieden. Voor wat betreft de prijs ervan hebben banken daar geen enkele invloed op. Dat is bijvoorbeeld bij rentes wel anders. Er is sprake van absolute vrije digitale valuta, waarbij er geen enkele inmenging is van banken of overheden.

Verder is er nog een uniek kenmerk en dat is dat cryptovaluta niet oneindig kan worden gemaakt. Bij fysiek geld kunnen de drukpersen aan. Er zijn qua aantal bitcoins 21 miljoen in omloop en dat is ook het maximale aantal. Hierdoor is er sprake van schaarste. Er kan tussen twee personen met de vrije digitale valuta een transactie uitgevoerd worden zonder dat daarbij een bank of andere financiële partij betrokken is.

P2P-netwerk

Er is sprake van een p2p-netwerk op financieel gebied dat als vrij en onafhankelijk wordt beschouwd. Dat heeft echter wel tot gevolg dat de macht van geld niet alleen democratiseert, maar tevens centraliseert voor wat betreft het cryptogeld. Het is ideaal dat bitcoins in vergelijking met geld op de bank wel veilig zijn. Een bank kan omvallen en dan is het onzeker wat er met al het geld van de spaarders gebeurt. In theorie bestaat er overigens een optie dat de overheid in bepaalde gevallen de gelegenheid heeft om personen te verplichten om de bitcoin wallet te openen en de inhoud ervan af te dragen. Cryptogeld kan echter op een gemakkelijke manier verspreid worden over meerdere wallets. Dat is trouwens ook mogelijk als het gaat om geld op de bank door bij meerdere banken het geld op spaarrekeningen te zetten. Er is dan echter sprake van een beperkte vermogensgroei als de spaarrente erg laag is.

Het handelen in bitcoins is altijd mogelijk en kan door iedereen gedaan worden. Er is wel een bitcoin wallet met adres nodig om de digitale munt te kopen, te bewaren en transacties uit te voeren. Naast de aanschaf kan er ook op een andere wijze gehandeld worden door op de bitcoin koers te speculeren. Japan en China zijn landen waar erg veel gehandeld wordt in bitcoins, maar dat gebeurt ook in de rest van de wereld. In Japans is de digitale munt zelfs zo populair dat er inmiddels sprake is van een wettig betaalmiddel. Dat is in 2017 gebeurd.

Bitcoin kopen of goud kopen: een vergelijking

Bitcoin en goud kunnen uiteraard niet helemaal met elkaar worden vergeleken. Goud is tastbaar en de digitale munt bestaat virtueel. Toch wordt er wel eens een vergelijking tussen deze twee gemaakt. Zo komt er in beide situaties mijnen aan te pas. Goud wordt gedolven en ook bitcoins worden gedolven wat dan mijnen of mining wordt genoemd. Een verschil tussen beide is dat goud tot op heden geen einde kent en dat er maximaal 21 miljoen BTC in omloop zijn.

Toch is goud ook schaars als grondstof en dat zorgt voor een bepaalde waarde en bovendien is er sprake van een intrinsieke waarde. Goud bestaat al eeuwen en bitcoins nog lang niet. Een overeenkomst is overigens dat er sprake is van een veilige haven in tijden waarin het financieel slecht gaat en de economie in zwaar weer zit.

Nadelen van de bitcoin

Daar waar voordelen zijn, geldt dat er uiteraard ook nadelen genoemd kunnen worden. Dat is bij bitcoin dan ook het geval, want er is nog altijd het nadeel dat er in geen enkel opzicht sprake is van een stabiele digitale munt. Nadelen zijn er echter ook om van te profiteren en dat doen handelaren dus door handig gebruik te maken van de koersstijgingen en koersdalingen. Toch moet er ook rekening mee gehouden wordt dat het kopen van bitcoin en het handelen erin risicovol is.