Beleggen in warrants

Beleggen in warrants is interessant voor de beleggers die bijvoorbeeld ook in aandelen handelen, maar op een bepaald gebied wat meer risico willen nemen. Een warrant is een derivaat en het is bekend dat deze voor een groot rendement kan zorgen, maar waarbij er tegelijkertijd ook sprake is van een bepaald risico. Een warrant kan gezien worden als een afgeleide van een aandeel en is van toepassing op bijvoorbeeld een complete sector. Een warrant geeft in dat geval recht op de aankoop van een aandeel, maar is dus zelf geen aandeel. De waarde van de warrant is dan ook gebaseerd op de mogelijkheid om in de toekomst het aandeel in het bezit te krijgen. Het aandeel wordt dan tegen een bepaalde waarde aangeschaft, maar een warrant blijft tot dat moment gekomen is slechts een recht. Bovendien kan er sprake zijn van een positief of van een negatief rendement.

Recht op koop

Warrants zijn aan de ene kant wel wat te vergelijken met opties, maar er is wel sprake van een verschil. Bij een optie wordt de keuze geboden tussen het nemen van een call optie of een put optie. Hierbij is er ook sprake van een recht, maar dan van een recht om het aandeel op een moment in de toekomst aan te schaffen of te verkopen. De koers staat hierbij vooraf al vast net als bij een warrant en dat geeft ook de gelijkenis aan. Er is sprake van een recht op koop op een aandeel in het geval van een warrant met de keuze tussen de klassieke en gedekte variant. Bij een klassieke warrant is het mogelijk om deze bij een instelling aan te schaffen, waar later eveneens het recht op aandelen geëffectueerd kan worden. Een gedekte warrant wordt afgenomen bij een bank.

De koers staat vast en het is mogelijk om de warrant te benutten door de aandelen voor de vastgestelde koers te kopen. Als de koers dan in de toekomst hoger ligt dan de waarde van de warrant is er sprake van een positief rendement als het aandeel daarna weer wordt verkocht. Ligt de koers echter lager dan de waarde van de warrant dan is er op dat moment sprake van mogelijk verlies. Op het moment dat het gekochte aandeel wordt verkocht tegen een lagere prijs dan voor de warrant is betaald, wordt er pas echt verlies geleden. Bij een klassieke warrant is het overigens zo dat het alleen mogelijk is te kiezen voor een call warrant. Het gaat namelijk om het recht op het kopen van een aandeel. Bij een gedekte warrant is het mogelijk om ook voor een put warrant te kiezen. Dan is er een bestaand aandelenpakket, waarop het mogelijk is te speculeren aangaande de verwachte koers. Verder is het nog interessant om te weten dat er winstverwatering in beperkte vorm kan optreden. Bij het uitoefenen van een warrant wordt er als het ware een aandeel toegevoegd. Het uitstaande kapitaal wordt dan verdeeld over meer aandelen en dat kan tot winstverwatering leiden.