In ETF’s beleggen

Beleggen in ETF’s is voor de passieve handelaar een uitkomst, waarbij het belangrijk is om niet te proberen de markt te verslaan, maar deze juist te volgen. Hierbij wordt van een handige tracker gebruik gemaakt aan de hand van een specifieke index. De afkorting staat overigens voor Exchange Trade Fund en komt voort uit de bestaande markt. Er kan met deze vorm van beleggen voor een extra spreiding gekozen worden. Het volgen van de index is bij een ETF belangrijk en dat kan bijvoorbeeld de AEX zijn. In deze beursindex zijn grote bedrijven te vinden, zodat er wat dat betreft sprake is van een veelzijdige spreiding. Het volgen van de index door te handelen in ETF zorgt ervoor dat er geen afzonderlijke aandelen van bedrijven in de AEX gekocht hoeven te worden. Dat zorgt dus voor een algemeen lager risico. Bij een toename van de index van 3 procent is er sprake van een rendement dat daaraan gelijkwaardig is. Er komen uiteraard wel kosten bij kijken, maar dat is in principe bij vele vormen van beleggen het geval.

Spreiding en verhandelbaarheid

Er wordt met de handel in ETF’s eigenlijk al een keuze gemaakt voor een spreiding van het risico. Het voordeel is bovendien dat de koersen van verschillende aandelen niet gevolgd hoeven te worden, maar dat slechts naar de index gekeken hoeft te worden. Het is dus een redelijk passieve manier van beleggen. Een extra voordeel is dat er ook indirect sprake is van een investering in grote bedrijven die onderdeel uitmaken van de index hoewel er geen sprake is van het in het bezit krijgen van aandelen. De verhandelbaarheid van ETF’s is overigens prima te noemen, zodat er wat dat betreft ook geen bezwaren zijn om erin te handelen. Bij de verkoop kan er winst gemaakt worden als de index op een hoger niveau staat. Het is ook mogelijk om voor een investering in ETF op de lange termijn te kiezen als je denkt dat de index in de toekomst nog veel hoger komt te staan. Het volgen van de markt is het principe van deze handelsvorm in plaats van het verslaan van de markt.