Beleggen in zerobonds

Beleggen in zerobonds in het kader van het doen van een waardevolle investering is zeker een optie. Het gaat hierbij om het beleggen in een obligatie, waarbij er geen sprake is van een rentevergoeding. Het verschil tussen de nominale waarde van een zerobond en de uitgifteprijs vormt de winst die gemaakt kan worden. Dat is dus de mogelijkheid om met een zerobond rendement te maken. Het is echter belangrijk om er rekening mee te houden dat een nominale waarde bij deze belegging niet is vastgesteld en dat er dus sprake kan zijn van verandering. Het is dus niet zo goed mogelijk om er veel geld mee te verdienen als dat de optie bestaat om er geld mee te verliezen.

Obligatie

Zerobonds kunnen onder de categorie obligaties geschaard worden, waarbij er sprake is van een schuldpapier van een bedrijf die verkocht wordt aan belangstellenden. Het is altijd mogelijk om met de aankoop een deel te financieren van het investeringsbedrag dat een bedrijf nodig heeft. Er is dan sprake van vreemd vermogen dat tot de onderneming behoort en waarop door de investeerder rendement gemaakt kan worden. Het enige verschil met een obligatie is dat er bij een zerobonds geen vergoeding in de vorm van rente wordt geboden. Het gaat er dus om dat de obligatie tegen een nominale waarde verkocht wordt met een hogere uitgifteprijs dan ervoor betaald is met de zerobonds. De nominale waarde heeft in dit kader betrekking op de waarde op de markt. Dus met andere woorden wat de koper er voor over heeft. De uitgifteprijs is de prijs van de zerobond en om de winst te maken, speelt de nominale waarde uiteindelijk een belangrijke rol. Het is natuurlijk ideaal om de zerobond van de hand te doen op het moment dat de nominale waarde aanzienlijk meer waar is dan de uitgifteprijs. Het verschil daartussen vormt de winst.

Nulcouponobligatie

Nulcouponoblogatie is een andere term die voor zerobonds wordt gebruikt. Het gaat dan om een obligatie waarbij er geen rentevergoeding verstrekt wordt en er dus sprake is van een nulcouponobligatie. Een bond is de obligatie en bij een zerobond is de vertaling die daarvoor gebruikt wordt nulcouponobligatie. Het rendement is afhankelijk van meerdere factoren. Doorgaans wordt voor deze uitgifte gekozen als er sprake is van de focus op de groei van de onderneming. Dat impliceert dat deze onderneming in de toekomst wellicht ook meer waard wordt als de groei doorzet en zich positief ontwikkelt. In dat kader kan het dan ook zeker rendement opleveren door voor zerobonds te kiezen. In de toekomst kan er dan van een hogere waarde geprofiteerd worden. Tenzij het misgaat en het bedrijf minder waard wordt.