Hoe wordt het koersverloop voorspeld?

Het is natuurlijk niet mogelijk om het koersverloop 100% te voorspellen, want dan zou iedereen van die methode gebruikmaken. Er zijn namelijk ook factoren die onverwachts opdoemen en die van invloed zijn op de koers. Het is voor beginnende beleggers natuurlijk wel prettig om te weten hoe het koersverloop wordt voorspeld. Er zijn namelijk altijd analyses die betrekking hebben op het koersverloop van aandelen, grondstoffen en valuta. Er is een combinatie van factoren die gezamenlijk als basis dienen om het verloop van de koers te bepalen. Ook hiervoor geldt dat 100% geen zekerheid wordt geboden. Een technische en fundamentele analyse in combinatie met gezond verstand is al een goed begin. Er kunnen zowel voorspellingen gedaan worden voor de korte termijn als voor de lange termijn.

Gezond verstand

Gezond verstand is altijd nodig om een voorspelling te kunnen doen. Als een aandeel tot grote hoogte is gestegen, is dat niet echt een moment om in te stoppen. De kans is groot dat er even pas op de plaats gemaakt wordt en dat andere beleggers winst nemen, zodat er een koersval komt. Ook een dalende beweging kan in dat geval voorspeld worden. Is het andersom en is er sprake van een hevige koersval geweest, kan er afhankelijk van de omstandigheden worden verondersteld dat er wel weer een stijging komt. Het uitschakelen van emotie en handelen met gezond verstand kan als de basis vormen voor een goed rendement. Dus niet op het hoogste punt kopen en niet verkopen als de koers snel lijkt te dalen. Gewoon de rit uit blijven zitten en het gezonde verstand bewaren. Er zijn echter altijd beleggers die wel naar het gevoel luisteren en daar succes mee boeken. Dit wordt echter niet als standaard aangeraden, maar kan in sommige situaties goed uitpakken.

Analyses

Op het gebied van analyses zijn er meerdere opties beschikbaar. In de eerste plaats kan er een technische analyse van het koersverloop gemaakt worden. Daarbij is de ontwikkeling van de koers in het verleden van belang. Zo kunnen trends worden opgemerkt in het verloop en kunnen die gebruikt worden als voorspelling van de toekomst. Er zijn vaak voorspelbaarheden op te merken in het verloop van bijvoorbeeld de koers van een aandeel. Het kost uiteraard wat tijd en moeite om een technische analyse te maken, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van technische analyses die door anderen zijn gemaakt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een koers gelet op het verleden steeds een grote daling en een kleine daling doormaakt om daarna te stijgen. Als dat steeds in een bepaalde periode gebeurt en regelmatig voorkomt, kan dat als basis gebruikt worden om het koersverloop te voorspellen. Bij een technische analyse is het overigens eveneens belangrijk om het financiële nieuws te volgen.

Als het echt slecht gaat met een bedrijf en er bestaat een kans op faillissement maken de trends van het verleden niet meer uit. Het is dan beter om er niet in te investeren. Het kost veel tijd om zelf een grondige technische analyse te maken en er moet ook rekening gehouden worden met bepaalde indicatoren. Wie serieus wil gaan beleggen en gebruik wil maken van technische analyses kan aangeraden worden om bijvoorbeeld een cursus beleggen te gaan volgen. Een voorbeeld van een indicator is rsi. Deze indicator geeft aan op welk moment het beste een aandeel aangekocht kan worden of verkocht kan worden. Hiervoor wordt een grafiek gebruikt en doorgaans is het een goed moment om te kopen als de rsi zich tussen 0 en 30 bevindt. Bij een rsi tussen 30 en 70 is er geen advies om te kopen of te verkopen. Dit niveau geeft weer dat het aandeel neutraal is. Bij een rsi boven 70 is het tijd om te verkopen. Deze indicator is een aardige houvast voor de beginnende belegger.

Naast de technische analyse bestaat er eveneens een fundamentele analyse. Hierbij gaat het om een voorspelling op de lange termijn. Daarbij spelen de cijfers van het bedrijf een belangrijke rol, waarbij er naar de jaarverslagen gekeken kan worden. Ook de balans, winst en verliesrekening, kwartaalcijfers en solvabiliteit en liquiditeit spelen daarbij een rol. Wie geen verstand heeft van deze zaken zal ook moeite hebben met het maken van een fundamentele analyse. Warren Buffet is een succesvol belegger die een groot inzicht heeft in de fundamentele gegevens van bedrijven en daarmee grote rendementen heeft behaald.

Ervaring leert

Een beginnend belegger leert met vallen en opstaan, maar het voordeel is dat de ervaring leert. Als een technische analyse en fundamentele analyse is gemaakt en op basis daarvan in combinatie met gezond verstand een bepaalde keuze is gemaakt, kan deze keuze ook aan de hand van de uitkomst geëvalueerd worden. Dat is ook belangrijk in het proces van het leren beleggen en leren voorspellen van de ontwikkeling van de koers.