Basis van het beleggen

Er zijn een aantal basisprincipes die betrekking hebben op het beleggen. Bij het beleggen in een aandeel, grondstof, valuta of cryptogeld is er sprake van een investering. De term beleggen kan echter ook betrekking hebben op het aankopen van panden dat als investering gezien kan worden. Er zijn dus vele vormen van beleggen mogelijk. Er zijn korte termijn beleggingen net als investering op lange termijn. Daarnaast zijn er actieve beleggers, maar ook passieve beleggers die zich minder met de handel zelf bezighouden. Speculeren is een voorbeeld van het op hele korte termijn beleggen met als doel om zo snel mogelijk rendement te maken. Een lange termijninvestering wordt als een passieve belegging gezien, omdat er sprake is van minder activiteit.

Reden om te beleggen

De belangrijkste reden om te beleggen is ongeacht het type belegging het maken van winst. Ofwel het vergroten van het vermogen. Het gaat niemand echt om de lol van het zien stijgen van de koersen, maar meer om de cash die ermee gemaakt kan worden. Als dat element er namelijk niet was, zou beleggen een stuk minder interessant zijn. Het brengt ook spanning met zich mee en dat is weer een element dat veel beleggers interessant vinden. Er wordt toch vermogen geïnvesteerd dat verloren kan gaan. Of juist veel meer waard worden. Het geld dat over is, kan gebruikt worden om een nieuwe auto mee te kopen. Of het kan gebruikt worden om mee te beleggen om later nog een duurdere auto te kunnen kopen. Beleggen kan ook gedaan worden om een speciaal doel te behalen. Bijvoorbeeld om in de toekomst een huis mee te kopen wat ook weer als een investering gezien kan worden.

Risico en te verwachten rendement

Er zijn bij het beleggen verschillende risiconiveaus. Speculatie is verbonden met een hoog risiconiveau en investeren in een obligatie heeft een lager risiconiveau. Als beginnende belegger hoeft niet voor het laagste risiconiveau en ook niet voor het hoogste risiconiveau gekozen te worden. Het is prima om met een gemiddeld niveau te beginnen als het gaat om het te lopen risico. In de loop der tijd is het dan uiteraard mogelijk om eens wat meer risico te nemen. Het zou mooi zijn als dat risico dan genomen kan worden met het geld dat andere beleggingen hebben opgeleverd. De hoogte van het te verwachten rendement is altijd verbonden met het risiconiveau. Een hoger rendement dat in het vooruitzicht wordt gesteld, betekent namelijk ook dat er meer risico gelopen wordt. Elke vorm van beleggen kent een risico en dat geldt zelfs voor het sparen op de spaarrekening waarbij het spaargeld maar gedekt is tot een bepaald niveau.

Passief of actief beleggen

Als beginnende belegger die zelf wil handelen, is het aan te raden om een actieve belegger te worden. Het is leuk om de koersontwikkeling te volgen en daarop te anticiperen aan de hand van analyses en het gebruiken van gezond verstand. Het wordt nog leuker als de belegging zijn vruchten afwerpt. Wie het niet ziet zitten om er veel tijd aan te besteden, maar beleggen toch een aantrekkelijke manier vindt om het vermogen te vergroten, kan altijd de keuze maken om een lange termijn investering te doen. Of om geld in te leggen bij een beleggingsfonds waar men zelf geen omkijken naar heeft. Bij het zelf gaan beleggen is het nodig om een handelsaccount te openen bij een online broker. Uiteraard zijn er diverse mogelijkheden om een actieve belegger te worden. Bijvoorbeeld door aandelen te kopen en te verkopen. Of door cryptovaluta aan te schaffen en weer in de verkoop te doen na een stijging van de koers. Er kan tevens gespeculeerd worden op bijvoorbeeld de valutamarkt in de forex handel met het voorspellen of de koers van de euro bijvoorbeeld binnen een korte tijd stijgt of daalt. Houd in elk geval altijd rekening met het gewenste risiconiveau en met het bedrag aan geld dat beschikbaar is om mee te handelen of te investeren.