Voordelen van beleggen

Er zijn meerdere voordelen te noemen van beleggen. Er kan teruggegaan worden naar de reden waarom mensen beleggen. Dat is om financieel voordeel te behalen. De partijen nagelaten die investeringen doen om als stimulans te dienen. De grootste meerderheid belegt om de reden er beter van te worden. Dat is dan ook een van de voordelen van beleggen. Het kan in elk geval een voordeel zijn als er financieel voordeel behaald wordt. Beleggen is ook een vorm van invulling geven aan de vrije tijd, maar er kan ook op meer professionele basis worden belegd. Bovendien zijn er allerlei vormen van beleggen. Een investering in vastgoed is evengoed een vorm van beleggen als het kopen van aandelen op de AEX. Bij het kopen van aandelen is er nog een ander voordeel, want het is mogelijk om op deze manier zeggenschap te krijgen in een bedrijf.

Varianten van beleggen

Er zijn verschillende varianten van beleggen die elk verschillende en overeenkomstige voordelen kennen. Met een lange termijninvestering met een beperkt risico is het bijvoorbeeld mogelijk om kapitaal veilig te stellen. Een voordeel van futures en handelen in turbo’s is echter weer dat er op hele korte termijn een mogelijkheid bestaat om het vermogen flink te laten groeien. De verschillende varianten van beleggen hebben elk op hun eigen manier een specifiek voordeel. Bij beleggen in aandelen zijn er bovendien verschillende vormen van rendement mogelijk. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die dividend uitkeren. Er kan dan van dividend geprofiteerd worden en van een eventuele waardestijging van de koers. Bij het speculeren op koersen wordt er een hoog rendement voorgeschoteld. Dat is een voordeel voor de korte termijn, maar niet altijd weggelegd voor alle beginners die met beleggen starten. Het gaat hier namelijk echt om de korte termijn, waarbij posities bijvoorbeeld voor enkele uren of een dag aangehouden worden.

Voordeel ten opzichte van sparen

Beleggen met geld heeft meerdere voordelen ten opzichte van sparen. In tijden dat de rente op spaargeld laag is, groeit het vermogen niet. Bovendien is er sprake van inflatie waardoor op termijn het gespaarde geld minder waard wordt. Bij beleggen is er alleen meer risico, maar zijn de rendementen ook veel groter. Er is nog een voordeel van beleggen en dat is dat er een mogelijkheid bestaat om te oefenen. Zo kan ontdekt worden of er met de keuzes die gemaakt worden ook daadwerkelijk rendement gemaakt kan worden.